Universități

Lista universităților din România

Universități din București

Lista universităților din București
Subiecte
8
Mesaje
8
Sub-forums:
 1. SNSPA
  1. Administrație Publică
  2. Comunicare și Relații Publice
  3. Management
  4. Științe Politice
  5. Relații Internaționale și Integrare Europeană
 2. UMF „Carol Davila”
  1. Medicină
  2. Medicină Dentară
  3. Farmacie
  4. Moașe și Asistență Medicală
 3. ASE București
  1. Business Administration in Foreign Languages
  2. Administrație și Management Public
  3. Bucharest Business School
  4. Business și Turism
  5. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
  6. Contabilitate și Informatică de Gestiune
  7. Drept
  8. Economie Teoretică și Aplicată
  9. Economie Agroalimentară și a Mediului
  10. Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
  11. Management
  12. Marketing
  13. Relații Economice Internaționale
 4. UniBuc
  1. Administrație și Afaceri
  2. Biologie
  3. Chimie
  4. Drept
  5. Filosofie
  6. Fizică
  7. Geografie
  8. Geologie și Geofizică
  9. Istorie
  10. Jurnalism și Științele Comunicării
  11. Limbi și Literaturi Străine
  12. Litere
  13. Matematică și Informatică
  14. Psihologie și Științele Educației
  15. Sociologie și Asistență Socială
  16. Științe Politice
  17. Teologie
   1. Teologie Baptistă
   2. Teologie Ortodoxă
   3. Teologie Romano-Catolică
  18. Educaţie Fizică și Sport
 5. Universitatea Nicolae Titulescu
  1. Drept
  2. Economie și Administrarea Afacerilor
  3. Relații Internaționale și Administrație
 6. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
  1. Științe Juridice și Administrative
  2. Management Turistic și Comercial
  3. Economie și Administrarea Afacerilor
  4. Științe ale Educației
  5. Limbi și Literaturi Străine
  6. Științe ale Comunicării
 7. Universitatea Politehnică din București
  1. Inginerie Electrică
  2. Energetică
  3. Automatică și Calculatoare
  4. Electronică, Telecomunicații și IT
  5. Inginerie Mecanică și Mecatronică
  6. Inginerie Industrială și Robotică
  7. Ingineria Sistemelor Biotehnice
  8. Transporturi
  9. Inginerie Aerospațială
  10. Știința și Ingineria Materialelor
  11. Chimie Aplicată și Știința Materialelor
  12. Inginerie în Limbi Străine
  13. Științe Aplicate
  14. Inginerie Medicală
  15. Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
  16. Cariera Didactică și Științe Socio-Umane
 8. Univ. de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
  1. Agricultură
  2. Horticultură
  3. Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  4. Medicină Veterinară
  5. Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  6. Biotehnologii
  7. Management și Dezvoltare Rurală
  8. Pregătirea Personalului Didactic
 9. Univ. de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
  1. Arhitectură
  2. Urbanism
  3. Arhitectură de Interior
 10. UNATC I. L. Caragiale
  1. Film
  2. Teatru
 11. Universitatea Națională de Arte
  1. Arte Plastice
  2. Arte Decorative si Design
  3. Istoria si Teoria Artei
  4. Pregătirea Personalului Didactic
  5. Școala Doctorală
 12. Univ. Națională de Educație Fizică și Sport
  1. Facultatea de Educație Fizică și Sport
  2. Kinetoterapie
 13. Universitatea Tehnică de Construcții
  1. Construcții Civile Industriale și Agricole
  2. Hidrotehnică
  3. Căi Ferate Drumuri și Poduri
  4. Inginerie a Instalațiilor
  5. Utilaj Tehnologic
  6. Geodezie
  7. Inginerie în Limbi Străine
 14. Universitatea Româno-Americană
  1. Drept
  2. Economia Turismului Intern și Internațional
  3. Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
  4. Informatică Managerială
  5. Management - Marketing
  6. Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale
  7. Studii Economice Europene
 15. Universitatea Națională de Muzică
  1. Interpretare Muzicală
  2. Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală
  3. Doctorat
  4. Ansambluri
 16. Universitatea Spiru Haret
  1. Educație Fizică și Sport
  2. Litere
  3. Științe Socio-Umane
  4. Științe Juridice și Științe Administrative
  5. Medicină Veterinară
  6. Inginerie și Informatică
  7. Psihologie și Științele Educației
  8. Științe Economice
 17. Universitatea Titu Maiorescu
  1. Drept
  2. Psihologie
  3. Informatică
  4. Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
  5. Medicină
  6. Medicină Dentară
  7. Farmacie
  8. Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale
 18. Universitatea Hyperion
  1. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
  2. Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii
  3. Ştiinţe Juridice
  4. Jurnalism
  5. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  6. Ştiinţe Economice
  7. Arte
 19. Universitatea „Athenaeum”
  1. Științe Economice
  2. Administrație Publică
 20. Universitatea Ecologică
  1. Ecologie și Protecția Mediului
  2. Drept
  3. Management Financiar
  4. Educație Fizică și Sport
  5. Științele Comunicării
  6. Inginerie Managerială
  7. Psihologie
 21. Universitatea Artifex
  1. Finanţe şi Contabilitate
  2. Management – Marketing
 22. Universitatea Bioterra
  1. Drept
  2. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
  3. Ingineria Produselor Alimentare
  4. Management Agroturistic
 23. Universitatea Constantin Brâncoveanu
Subiecte
8
Mesaje
8

Universități Cluj-Napoca

Lista universităților din Cluj-Napoca
Subiecte
0
Mesaje
0
Subiecte
0
Mesaje
0
Nimic
Subiecte
0
Mesaje
0
Nimic

Alte orașe

Subiecte
0
Mesaje
0
Sub-forums:
 1. Universități Târgu-Jiu
  1. Universitatea Titu Maiorescu
   1. Drept și Științe Economice
   2. Asistență Medicală
  2. Universitatea „Constantin Brâncuşi”
   1. Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
   2. Științe Economice
   3. Științe Medicale și Comportamentale
   4. Inginerie
 2. Universități Ploieşti
  1. Universitatea Petrol-Gaze
   1. Inginerie Mecanică si Electrică
   2. Ingineria Petrolului şi Gazelor
   3. Tehnologia Petrolului şi Petrochimie
   4. Litere şi Ştiinţe
   5. Științe Economice
 3. Universități Reșița
  1. Universitatea „Eftimie Murgu”
   1. Facultatea de Inginerie
   2. Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
   3. Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
   4. Sociologie şi Asistenţă Socială
   5. Psihologie și Științe ale Educației
   6. Educaţie Fizică şi Sport
 4. Universități Sibiu
  1. Universitatea „Lucian Blaga”
   1. Drept
   2. Inginerie
   3. Litere şi Arte
   4. Medicină
   5. Ştiinţe
   6. Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
   7. Ştiinte Economice
   8. Științe Socio-Umane
   9. Teologie
 5. Universități Suceava
  1. Universitatea „Ștefan cel Mare”
   1. Drept și Științe Administrative
   2. Educație Fizică și Sport
   3. Inginerie Alimentară
   4. Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
   5. Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management
   6. Istorie și Geografie
   7. Litere și Științe ale Comunicării
   8. Silvicultură
   9. Științe ale Educației
   10. Științe Economice și Administrație Publică
 6. Universități Târgoviste
  1. Universitatea Valahia
   1. Științe Economice
   2. Drept și Științe Administrative
   3. Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației
   4. Teologie Ortodoxă și Științele Educației
   5. Științe și Arte
   6. Științe Politice, Litere și Comunicare
   7. Ingineria Mediului și Știința Alimentelor
   8. Ingineria Materialelor și Mecanică
   9. Științe Umaniste
   10. Științe și Inginerie Alexandria
 7. Universități Petroșani
  1. Universitatea din Petroșani
   1. Mine
   2. Inginerie Mecanică și Electrică
   3. Științe
 8. Universități Pitești
  1. Universitatea din Pitești
   1. Ştiințe, Educație Fizică și Informatică
   2. Mecanică şi Tehnologie
   3. Electronică, Comunicații și Calculatoare
   4. Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie
   5. Științe Economice și Drept
   6. Teologie, Litere, Istorie și Arte
   7. Doctorat
  2. Universitatea Constantin Brâncoveanu
   1. Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării
   2. Management Marketing în Afaceri Economice
   3. Finanțe și Contabilitate
 9. Universități Arad
  1. Universitatea „Aurel Vlaicu”
   1. Inginerie
   2. Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   3. Științe Umaniste
   4. Științe Economice
   5. Teologie Ortodoxă
   6. Științe Exacte
   7. Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   8. Educație Fizică și Sport
   9. Design
  2. Universitatea „Vasile Goldiș”
   1. Științe Juridice
   2. Științe Economice, Informatică și Inginerie
   3. Stiinţe Socio-Umane si Educație Fizică și Sport
   4. Medicină
   5. Medicină Dentară
   6. Farmacie
 10. Universități Bacău
  1. Universitatea „George Bacovia”
   1. Științe Economice, Juridice și Administrative
  2. Universitatea „Vasile Alecsandri”
   1. Inginerie
   2. Litere
   3. Științe
   4. Ştiinţe Economice
   5. Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
   6. Pregătirea Personalului Didactic
 11. Universități din Craiova
  1. Universitatea de Medicină și Farmacie
   1. Medicină
   2. Medicină Dentară
   3. Farmacie
   4. Moașe și Asistență Medicală
  2. Universitatea din Craiova
   1. Agronomie
   2. Automatică, Calculatoare şi Electronică
   3. Drept
   4. Economie și Administrarea Afacerilor
   5. Educaţie Fizică şi Sport
   6. Horticultură
   7. Inginerie Electrică
   8. Litere
   9. Mecanică
   10. Teologie Ortodoxă
   11. Științe
   12. Științe Sociale
  3. Universitatea Spiru Haret
   1. Științe Juridice, Economice și Administrative
 12. Universități din Oradea
  1. Universitatea din Oradea
   1. Arte
   2. Construcții, Cadastru și Arhitectură
   3. Drept
   4. Geografie, Turism și Sport
   5. Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
   6. Inginerie Energetică și Management Industrial
   7. Inginerie Managerială și Tehnologică
   8. Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
   9. Litere
   10. Medicină și Farmacie
   11. Informatică și Științe
   12. Ştiinţe Economice
   13. Ştiinţe Socio-Umane
   14. Teologie Ortodoxă
  2. Universitatea Emanuel
   1. Teologie
   2. Management
  3. Universitatea Agora
   1. Ştiinţe Economice
   2. Ştiinţe Juridice și Administrative
  4. Universitatea Creștină Partium
   1. Litere și Arte
   2. Ştiinţe Economice și Sociale
 13. Universități din Galați
  1. Universitatea Danubius
   1. Drept
   2. Științe Economice
   3. Comunicare și Relații Internaționale
   4. Științe Aplicate
  2. Universitatea „Dunărea de Jos”
   1. Arte
   2. Inginerie
   3. Arhitectură Navală
   4. Știința și Ingineria Alimentelor
   5. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
   6. Educație Fizică și Sport
   7. Litere
   8. Științe și Mediu
   9. Istorie, Filosofie și Teologie
   10. Inginerie și Agronomie din Brăila
   11. Economie și Administrarea Afacerilor
   12. Științe Juridice, Sociale și Politice
   13. Medicină și Farmacie
   14. Transfrontalieră
 14. Universități Alba Iulia
  1. Universitatea „1 Decembrie 1918”
   1. Istorie şi Filologie
   2. Ştiinţe Economice
   3. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
   4. Drept şi Ştiinţe Sociale
   5. Teologie Ortodoxă
 15. Universități Câmpulung
  1. Universitatea Spiru Haret
   1. Științe Economice
 16. Universități Baia Mare
  1. Universitatea Tehnică
   1. Inginerie
   2. Litere
   3. Științe
 17. Miercurea Ciuc
  1. Universitatea Sapientia
   1. Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti
Subiecte
0
Mesaje
0
Nimic
Sus